Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka
www.zsgalkow.edupage.org

             Zespół Szkół w Gałkowie Dużym
     ul.Dzieci Polskich 14             
     95-041 Gałków Duży
________________________________________________

     Telefon 44 714-58-43 ;           Fax 44 714-58-01                             
     e-mail zs.galkow@koluszki.pl
________________________________________________

     NIP 728-266-71-95                 REGON 100399298
________________________________________________

W skład Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym wchodzą :

1. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
    adres e-mail :sp.galkow@wp.pl

2. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza
    adres e-mail : gimgalkow@poczta.onet.pl
________________________________________________

Przedmiot działalności i kompetencje  >>>  pobierz plik


odpowiada: Bożena Delewska        data: 17-03-2011

wytworzył: Magdalena Jander         data: 17-03-2011

wprowadził: administrator              data: 18-03-2011Rejestr zmian strony